T E L E S O F T

Loading

Với mong muốn được quản lý account được sâu hơn như thay đổi tên, username, password, avatar hay nhiều thứ khác mà hiện tại các tools Telesoft chưa đáp ứng thì Tele Director giúp bạn thực hiện các tác vụ đó ngoài ra Tele Director được ví như 1 tools quản lý siêu cấp với tính năng xuất account dạng .ts để các tools khác có thể import account 1 cách nhanh chóng mà không cần phải login từng bước thủ công.

Bây giờ, Telesoft xin phép được giới thiệu sơ qua các tính năng và cách hướng dẫn sử dụng Tools Tele Director trong việc quản lý các account Telegram:

Chỉnh sửa info account Telegram hàng loạt với Tele Director

Có 2 phần mà quan trọng nhất trong tools chính là SCRIPTSETTINGS. Ở phần SCRIPT bạn chọn tính năng gì thì SETTINGS bạn cần cấu hình các cái tương đương ở bên SETTINGS để tools có thể chạy.

 • Change avatar: Thay đổi ảnh đại diện của các account -> SETTINGS: Chọn LOAD AVATAR, sau đó mở thư mục chứa ảnh và chọn nhiều ảnh trong thư mục đó, ảnh sẽ được bóc tách theo thứ tự từ trên xuống dưới cho đến hết và lặp lại.
 • Change name: Thay đổi tên của các account -> SETTINGS: Chỉnh sửa phần First nameLast name hoặc bạn tích chọn Use file sau đó chọn LOAD NAME LIST để chọn file mà bạn đã có sẵn list tên rồi. File chọn theo định dạng .txt và tên sẽ được bóc tách từ trên xuống cho đến hết và lặp lại.
 • Change bio: Thay đổi tiểu sử của account -> SETTINGS: Chỉnh phần Bio
 • Remove bio: Xóa tiểu sử của account và không cần chỉnh sửa gì ở phần SETTINGS
 • Generate username: Tạo ngẫu nhiên username cho các account
 • Remove username: Xóa username của các account
 • Clear all profile photos: Xóa toàn bộ ảnh đại diện của account đã chọn
 • Clean account: Sẽ xóa toàn bộ lịch sử chat cũng như rời tất cả các group/channel của account đã tham gia. Lúc này account sẽ không khác gì 1 account mới tinh
 • Join group: Tham gia nhóm/channel -> SETTINGS: Điền link nhóm/channel mà bạn mong muốn cho account tham gia vào mục: Group/Channel Url
 • Leave group: Rời nhóm/channel -> SETTINGS: Điền link nhóm/channel mà bạn muốn account đó rời vào mục: Group/Channel Url
 • Reset Authenticated: Sẽ xóa toàn bộ tất cả các phiên đăng nhập trừ phiên hiện tại
 • Change 2FA pass: Thay đổi mật khẩu 2FA của account Telegram -> SETTINGS: Nếu account mà chưa có mật khẩu thì điền vào mục: New password. Nếu account của bạn đã từng có mật khẩu thì bạn điền mật khẩu cũ vào ô: Old pass và điền mật khẩu mới vào ô: New pass
 • Spam group: Tools sẽ spam vào 1 group theo nội dụng spam mà bạn đã cấu hình ở SETTINGS
 • Spam users/groups: Dùng để spam tin nhắn cho nhiều người dùng hoặc groups theo nội dung ở mục SPAM trong phần SETTINGS

Tạo account .ts để sử dụng cho tools Telesoft

Để export ra các account Telegram với định dạng .ts dùng để import session vào các tools của Telesoft nhanh chóng thì bạn thực hiện các bước như sau:

 • Bước 1: Chọn số lượng account mà bạn muốn export (Ở đây mình đang chọn 30 account)
 • Bước 2: Click chuột phải để xuất hiện ra bảng chọn như trên hình.
 • Bước 3: Click Export sau đó chọn 1 thư mục mà bạn muốn account sau khi xuất ra lưu trữ ở đó.

Những account đã xuất ra tại thư mục đó bạn có thể đưa cho bất kỳ ai để họ có thể import vào tools của Telesoft 1 cách rất nhanh. Bạn có thắc mắc hay nhu cầu mong muốn xin vui lòng liên hệ: @telesoft_support để được giải đáp!

Leave a Comment