T E L E S O F T

Loading

Với hệ thống đa nền tảng của Telesoft, chúng tôi đã cho ra mắt phần mềm kéo mem Telegarm với tính năng ưu việt vượt trội – Tele Inviter Pro với các công năng:

 1. Quản lý tài khoản (Kiểm trang tình trạng account, phân loại các tài khoản, tạm ẩn tài khoản đi để sau dùng lại,…)
 2. Lấy danh sách thành viên của nhóm Telegram bất kỳ theo ID hoặc theo username áp dụng cả nhóm công khai và group kín. Có tính năng lọc thành viên đang online hay đã online trong khoảng thời gian bất kỳ ví dụ như 1 – 3 – 7 ngày, 1 – 2 tháng, …
 3. Thêm thành viên vào nhóm của mình (Áp dụng nhóm công khai và nhóm kín) theo ID member, username hoặc số điện thoại
 4. Hỗ trợ chạy đa luồng với proxy cho phép tools chạy hiệu quả tránh chết account.

Giờ chúng ta sẽ đi tới chi tiết cách sử dụng từng phần

Kiểm tra tình trạng của tài khoản Telegram trên Tele Inviter Pro

Bạn cần xác định số acc chuẩn bị chạy là bao nhiêu acc thì mình sẽ check status bấy nhiêu acc:

 1. Chọn acc cần chạy
 2. Click Check Status

Ở đây mình check 297 account sau khi chọn xong 297 acc và ấn “Check Status” để tiến hành check trạng thái của các tài khoản.

Để thêm tài khoản mới vào tool, bạn có thể xem chi tiết tại đây:
https://telesoft.me/huong-dan-them-tai-khoan-telegram-moi-vao-tools-telesoft/

Lấy danh sách thành viên nhóm đối thủ – Scrape Member

Phần scrape member ta cần quan tâm 7 vị trí từ 1-7.Khi Check status xong thì ta sẽ chuyển sang bước Scrape Member để tiến hành lấy danh sách thành viên của nhóm đối thủ.

 • Bước 1: Reload account – Phần mềm sẽ lọc ra các tài khoản ở trạng thái Good – Không bị telegram limit, để chạy quét mem.
 • Bước 2: Chọn thời gian online của member cũng như tốc độ quét mem, Chọn quét nhanh hoặc chọn quét Full nhóm (Sẽ lâu hơn quét nhanh). Bỏ tích ô Scrape full (Slow) để chọn chế độ quét nhanh
 • Bước 3: Chọn Scrape ID (Quét ID) hoặc Scrape Username (Quét Username) của nhóm đối thủ. Nếu chọn Scrape ID thì ta qua Bước 4, còn chọn Scrape Username ta sẽ qua Bước 5 để tiếp tục
 • Bước 4: Điền link nhóm đối thủ để quét ID member nhóm đó. Chỉ được điền duy nhất 1 link, có thể sử dụng link mời hoặc link công khai đều được, miễn link đó dẫn tới được nhóm của đối thủ. Tiếp theo tới Bước 6.
 • Bước 5: Điền link nhóm đối để quét username của member nhóm đó. Ở đây, ta có thể quét được nhiều nhóm 1 lúc, mỗi nhóm là 1 dòng. Có thể sử dụng bất kỳ link nào của telegram miễn sao dẫn tới được link nhóm của đối thủ.
 • Bước 6: (Có hay không cũng không sao) Điền link của nhóm cần tăng member. Tools sẽ lọc trùng những member của nhóm đối thủ với nhóm mình cần tăng. Nếu member khi lấy ở nhóm đối thủ mà cũng có ở nhóm mình cần tăng rồi thì member sẽ được tools loại bỏ khỏi danh sách.
 • Bước 7: Chọn account quét group đối thủ. Nếu ở bước 3 chọn Scrape ID thì account nào dự định dùng để add mem thì ta sẽ cho những account đó quét group đối thủ (Ví dụ: dự định cho 100 account để add mem thì ta sẽ chọn 100 account để quét group đó). Nếu bước 3 chọn Scrape Username thì mỗi 1 nhóm ta chỉ cần 1 tài khoản để quét (Ví dụ: Có 5 nhóm thì ta chỉ cần chọn 5 tài khoản để quét).
 • Bước 8: Sau khi đã chọn xong nick để quét thì bấm vào nút Start và chờ tools quét mem. Khi quét xong ở phần STATUS sẽ hiển thị chữ FINISHED. Lúc đó ta tiến hành chuyển sang bước tiếp theo đó là bước ADD MEM

Thêm thành viên vào nhóm Telegarm cần tăng thành viên

Phần Add mem nhìn sơ thì sẽ có 3 bước chính là 2-3-4 vì nó sẽ quyết định số mem, tốc độ add mem cung như thời gian add mem cho 1 lần, để không làm mất thời gian của mọi người, mình sẽ đi vào chủ đề chính luôn.

 • Bước 1: Reload Account để cập nhật lại trạng thái các account mà mình đã check Status ở Phần đầu.
 • Bước 2: Cấu hình thông tin nhóm mình cần thêm member vào cũng như tùy chỉnh tốc độ và giới hạn lượng mem add.
  Delay time (s) là cách số giây (s) nhất định theo mình cài đặt thì 1 account sẽ thực hiện lại tác vụ kéo mem 1 lần. Ví dụ ở Bước 4 mình chọn 276 acc và delay time là 14 thì cứ mỗi 14s sẽ add tối đa là 276 mem vào group.
  Limmit add là giới hạn số mem tối đa của 1 tài khoản add. Ở đây mình chọn là 10 tức 1 account chỉ add tối đa là 10 mem nó sẽ dừng lại.
 • Bước 3: Danh sách ID member mà tools sẽ dùng để add. Để lấy danh sách này thì click vào nút LOAD USER và chọn nhóm mà lúc nãy chúng ta đã quét ở phần Scrape Member. Sau khi chọn xong nó sẽ hiển thị ra list như trong ảnh của mình.
 • Bước 4: Chọn số lượng acc cần chạy, ta sẽ tính đơn giản chọn 276 acc với số lượng limit cấu hình ở bước 2 là 10 mem thì ta có thể add được tối đa là 2760 acc. Đó là phép tính sơ bộ để ước chừng số mem ta có thể đạt được tối đa từ đó mà chọn số lượng acc cho phù hợp
 • Bước 5: Ấn Start và chờ đếm thành quả ở bước 6.
 • Bước 6: Ngồi nhìn mem tăng thôi. Total là tổng số ID trong bảng ở bước 3, Rest là số ID còn lại chưa được add, Success là số ID đã add thành công, Failed là số ID add thất bại. Lí do thất bại thì mình có viết chi tiết các lỗi ở => https://telesoft.me/cac-ma-loi-telegram-thuong-gap-khi-su-dung-tools-va-cach-xu-ly-cac-ma-loi/

LƯU Ý: SAU MỖI NGÀY CHẠY XONG THÌ CÁC BẠN NÊN “CLEAR CACHE” ĐỂ LẦN SAU MỞ TOOL ĐƯỢC NHANH VÀ KHÔNG BỊ LAG, ĐƠ

Leave a Comment