T E L E S O F T

Loading

Các mục chính trong phần quản lý tài khoản Telegram trên tools Telesoft

 • Check status: Kiểm tra trạng thái tài khoản Telegram (Tài khoản bị ban hay chưa, có bị limit hay không? hoặc tài khoản là bình thường Good)
 • Remove: Xóa tài khoản khỏi tools Telesoft (Thường áp dụng với các tài khoản bị ban hoặc bị limit vĩnh viễn)
 • Lock: Tùy vào mục đích sử dụng của mỗi người mà mong muốn tạm cất tài khoản đi để hôm sau hoặc khi nào dùng thì sẽ lấy ra để sử dụng
 • Stop: Dừng tác vụ lại, nút này hoạt động khi mà bạn đang Check Status nhưng không muốn check nữa mà muốn dừng lại thì hãy click nút Stop
 • Import Session: Dùng để đăng nhập nhanh các tài khoản có định dạng .ts do Telesoft cung cấp
 • Reload Account: Cập nhật lại trạng thái của các tài khoản trong tools
 • Go to Lock: Vào nơi lưu trữ mà bạn đã cất “Lock” bên trên để lấy tài khoản ra để sử dụng.
 • Tô màu tài khoản: Mục đích để đánh dấu các tài khoản đã chạy rồi hay để đánh dấu các vị trí mà bạn mong muốn ghi nhớ để lần sau tiếp tục sử dụng
 • Total: Là tổng số tài khoản mà bạn hiện có trên tools
 • Selected: Là số account bạn đã chọn

1 số lưu ý hữu ích để thao tác nhanh với mục quản lý tài khoản

 • Chọn nhanh tất cả các tài khoản: Click vào 1 tài khoản bất kỳ sau đó dùng tổ hợp phím: Ctrl + A
 • Chọn nhanh tài khoản từ đầu tới 1 vị trí mong muốn: click vào acc đầu tiên sau đó di con lăn xuống vị trí mong muốn và giữ phím Shift đồng thời click chuột trái vào vị trí mà bạn cần chọn
 • Chọn nhanh số lượng tài khoản, ví dụ chọn 100 account: Có 2 cách
  – Cách 1: Áp dụng phương pháp chọn nhanh tài khoản bên trên và căn tới số 100 thì dừng.
  – Cách 2: Click và giữ chuột trái dê chuột đến khi nào con số đạt đến 100 thì dừng.

Chúc các bạn thành công

Leave a Comment