T E L E S O F T

Loading

[Hướng Dẫn] Sử dụng Tele Director quản lý info account Telegram

Với mong muốn được quản lý account được sâu hơn như thay đổi tên, username, password, avatar hay nhiều thứ khác mà hiện tại các tools Telesoft chưa đáp ứng thì Tele Director giúp bạn thực hiện các tác vụ

[Hướng Dẫn] Sử dụng Tele Shiller để shill group

Phần mềm Tele Shiller của Telesoft với chức năng Shill group hàng loạt, hỗ trợ chạy shill liên tục vào nhiều group cùng lúc Shill chạy không ngừng nghỉ 24/7, thích hợp nếu cắm trên VPS Tools được tối ưu

[Hướng Dẫn] Sử dụng phần mềm Tele Seeder để seeding group, gửi tin nhắn cho người dùng Telegram

Chào các bạn, nhu cầu seeding group để tăng thêm tương tác cho group mình đang quản lý hay seeding để tăng thêm sự ủng hộ của khách hàng vào sản phẩm hay dịch vụ của cá nhân, doanh nghiệp