T E L E S O F T

Loading

[Hướng Dẫn] Sử dụng phần mềm Tele Inviter để add member Telegram free

Phần mềm Tele Inviter được Telesoft cung cấp hoàn toàn miễn phí khi đăng ký tài khoản trên app.telesoft.me với các tính năng chính: Quản lý tài khoản (Kiểm trang tình trạng account, phân loại các tài khoản, cất tài

[Hướng Dẫn] Mua tài nguyên trên app.telesoft.me

Các tài nguyên trên app.telesoft.me có các loại như: Proxy, tài khoản telegram, VPS, Hosting, Tên Miền, … Để mua các tài nguyên trên app.telesoft.me, Telesoft xin phép được hướng dẫn cách mua sau khi bạn đã đăng ký, đăng